مالزی و اندونزی خواستار ایجاد مسیری امن برای امدادرسانی به غزه شدند


تهران – ایرنا – مالزی و اندونزی روز یکشنبه خواستار ایجاد مسیری امن برای امدادرسانی به غزه و رسیدگی فوری به فاجعه انسانی قریب الوقوع در این منطقه شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85259107/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%B2%D9%87

توسط دکور

دکوراسیون