تاخیر در برگزاری برنامه های اجلاس گروه بیست در بالی در پی حادثه لهستان

به گزارش ایرنا ، سازمان دهندگان این نشست روز چهارشنبه به خبرنگار تاس گفتند: در برنامه های نشست گروه بیست تاخیرهای ایجاد شد. برای مثال بازدید از پارک حرا حدود دو ساعت و نیم تاخیر داشت. در مورد جلسه کاری، احتمالاً دیر شروع خواهد شد.

آمریکا و کره جنوبی چهار موشک به سمت دریای ژاپن شلیک کردند

چهارمین پرتاب موشکی کره شمالی در حالی سه روز پیش انجام شد که آمریکا و کره جنوبی در حال برگزاری مانور «سپر آزادی اولچی» بزرگترین رزمایش نظامی مشترک در حدود پنج سال گذشته بودند.