حمام – سارا شرمن ساموئل

حمام - سارا شرمن ساموئل

در حمام طبقه اول خانه sss ما از سنگ طبیعی به طور گسترده استفاده کردیم. روشویی سفارشی از سنگ مرمر از گالری آریا استون ساخته شده است و شیر آب پایه دیواری تک دسته Trinsic Delta Faucet با روکش برنزی شامپاین ساخته شده است. افزودن گرما به سایه های سرد سبز در رنگ سنگ و دیوار.

و برای تکمیل آن، کاشی شیشه ای Fireclay بر روی کف ها با تزئینات کف سنگ مرمر. تمام چشم های قلب را وارد کنید!

منبع: https://sssedit.com/bathrooms/

توسط دکور

دکوراسیون