بیایید وارد شویم: فراند لوید رایت

بیایید وارد شویم: فراند لوید رایت

یک خانه فرانک لوید رایت در حیاط خلوت ما برای فروش وجود دارد! بهتر است باور کنید که ما تظاهر می کنیم که به آن حرکت می کنیم 🙂 ما عاشق شکل هندسی الماس این یکی هستیم. و در حالی که می دانیم خانه های FLW دارای تعداد زیادی مبلمان سفارشی و توکار هستند، هنوز چند چیز وجود دارد که باید در نظر داشته باشیم.

به خانه زیر نگاه کنید و چشم انداز ما را برای یکی از اتاق خواب ها ببینید!

منبع: https://sssedit.com/lets-move-in-frand-lloyd-wright/

توسط دکور

دکوراسیون